WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wykrycie pałeczek Salmonella Enteritidis w kurniku K-16

Komunikaty

Ostrzeżenie: Wykrycie pałeczek Salmonella Enteritidis w kurniku K-16

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:
Wykrycie pałeczek Salmonella Enteritidis w kurniku K-16

20191009 01


Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie wykrycia pałeczek Salmonella Enteritidis w próbkach wymazów środowiskowych pochodzących kurnika K-16. Produkt objęty powiadomieniem – Jaja z chowu na wolnym wybiegu, oznakowane kodem na skorupce:1PL 30261302 W-WYBIEG. Producent – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GALLUS Sp. z o.o., Manieczki, ul. Wybickiego 10, 63-112 Brodnica, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30261302.

Zagrożenie:

Inspekcja Weterynaryjna poinformowała o wykryciu bakterii Salmonella Enteritidis w próbkach wymazów środowiskowych pochodzących z kurnika K-16.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – Jaja z chowu na wolnym wybiegu, oznakowane kodem na skorupce:1PL 30261302 W-WYBIEG

Oznakowania opakowań dostępnych w sprzedaży:

Data minimalnej trwałości będąca jednocześnie numerem partii:
08.10.2019 r., 09.10.2019 r., 10.10.2019 r., 11.10.2019 r., 12.10.2019 r.,
14.10.2019 r., 15.10.2019 r., 16.10.2019 r., 17.10.2019 r., 18.10.2019 r.

Numery partii/ data minimalnej trwałości:
nr partii: 11.09.2019/ najlepiej spożyć przed: 08.10.2019
nr partii: 15.09.2019/ najlepiej spożyć przed: 12.10.2019
nr partii: 16.09.2019/ najlepiej spożyć przed: 13.10.2019
nr partii: 20.09.2019/ najlepiej spożyć przed: 17.10.2019
nr partii: 21.09.2019/ najlepiej spożyć przed: 18.10.2019

Producent – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GALLUS Sp. z o.o., Manieczki, ul. Wybickiego 10, 63-112 Brodnica, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30261302.

Zakład pakowania jaj – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GALLUS Sp. z o.o., Krzyżanowo 64, 63-100 Śrem, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30265905.

20191009 02

20191009 03

20191009 04

20191009 05


Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie wydał decyzję z dnia 27.09.2019 r. nakazującą firmie GALLUS Sp. z o.o. wycofanie z obrotu partii jaj wyprodukowanych na fermie zlokalizowanej w Manieczkach, pochodzących z kurnika K-16. Jednocześnie decyzja zawiera zakaz wprowadzania do obrotu jaj pochodzących z należącego do podmiotu kurnika K-16, zniesionych od 23 sierpnia 2019 r.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowych jaj.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny:
https://www.pzh.gov.pl/jaja-co-powinienes-wiedziec-2

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wykrycie pałeczek Salmonella Enteritidis w kurniku K-16