WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Możliwości zagrożenia przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez systemy wodociągowe

Komunikaty - Higiena Środowiska

Możliwości zagrożenia przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez systemy wodociągowe

 

INFORMACJA

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
dotycząca możliwości zagrożenia przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez systemy wodociągowe opracowana na podstawie wytycznych WHO i opinii NIZP-PZH.


 

 

Zgodnie z dokumentem technicznym WHO i stanowiskiem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, zjawisko możliwej transmisji wirusa SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia nie zostało dotychczas potwierdzone, a jego ryzyko oceniane jest jako znikome. Standardowe procedury uzdatniania i dezynfekcji wody tam gdzie są one stosowane, nie wymagają modyfikacji.
Infekcja wirusem SARS-CoV-2 szerzy się drogą kropelkową (wziewną) lub przez kontakt bezpośredni z osobą chorą. Analogicznie jak w przypadku innych chorób szerzących się tą drogą (grypa, inne zakażenia wirusowe układu oddechowego), w świetle dotychczasowych danych zakażenie omawianym wirusem nie szerzy się poprzez wodę.

Wirus SARS-CoV-2 nie został dotychczas wyizolowany z wód powierzchniowych i podziemnych. Brak jest również dowodów na jego występowanie w tym środowisku. Eksperci wiążą to ze specyficzną strukturą cząstek wirusa (otoczka lipidowa), która warunkuje jego znaczną wrażliwość na warunki środowiska i szybką inaktywację (w przeciwieństwie do wirusów takich jak: Coxackie, norowirus, rotawirus i wirus wzw t. A).

W badanych próbkach kału osób zakażonych stwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Nie wykazano jednak, aby szerzył się on poprzez ścieki i system kanalizacyjny. Woda z ujęć podziemnych ujmowana na zaopatrzenie ludności jest chroniona przed skażeniem kałowym, a woda z ujęć powierzchniowych i mieszanych, gdzie teoretycznie zanieczyszczenie takie jest możliwe i tak wymaga uzdatniania i dezynfekcji, które obok innych mikroorganizmów skutecznie eliminują także wirusa SARS-CoV-2, bez konieczności wprowadzania dodatkowych lub specjalnych rozwiązań.

Wirus ten jest stosunkowo nowym czynnikiem infekcyjnym, jednak jego podobieństwo do innych koronawirusów, będących powodem epidemii w przeszłości, pozwala wykorzystać w ocenie jego właściwości zebrane wówczas dane, w tym dotyczące wrażliwości na działanie środków dezynfekcyjnych. Wynika z nich, że wirus ten w porównaniu z innymi często występującymi w ujmowanej wodzie mikroorganizmami wykazuje znacznie większą wrażliwość na działanie środków dezynfekcyjnych, w tym chloru, ozonu i promieniowania UV.

Standardowe procedury uzdatniania i dezynfekcji wody są wystarczające do eliminacji wirusa SARS-CoV-2, które w związku z tym nie wymagają modyfikacji.

Nie ma też konieczności zwiększenia dawki dezynfektanta ani wprowadzania dezynfekcji wody w wodociągach, w których nie była ona dotychczas wymagana. Nie ma potrzeby zwiększenia częstości badań mikrobiologicznych wody (oczywiście o ile nie zaistnieją inne ku temu przyczyny), jak również wykonywania specjalnych badań wirusologicznych wody.

Należy również pamiętać o przestrzeganiu bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń wodociągowych. Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Odpowiednio do wyników oceny ryzyka zawodowego, pracodawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Osoby pracujące przy obsłudze wodociągów powinny bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, Kodeksu pracy i zaleceń sanitarno-higienicznych oraz używać wymaganego sprzętu ochronnego.


 
pdfPobierz

Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Możliwości zagrożenia przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez systemy wodociągowe