WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Praktyka przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych - Poradnik

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Praktyka przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych - Poradnik

"Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego" (Warszawa, grudzień 2017r.).


Informujemy, że Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Panią dr hab. inż. Joanną Trafiałek (adiunkt i kierownik studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW), w celu ułatwienia stosowania prawa żywnościowego przez osoby planujące rozpoczęcie działalności polegającej na przetwarzaniu warzyw i owoców w kuchni domowej; wyprodukowanych przede wszystkim we własnym gospodarstwie rolnym, bądź w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) opracował "Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw w ramach rolniczego handlu detalicznego” (Warszawa, grudzień 2017r.).

Ww. "Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw w ramach rolniczego handlu detalicznego" zamieszczono w poniższym pliku:

 

pdf335

Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych

 

 

UWAGA! Zmiana przepisów prawnych w zakresie produkcji żywności w warunkach domowych

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy:

  • ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. poz. 2136)

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadza zmianę m.in. w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.), która znosi obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Podmioty te będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji, co ma ułatwić rozpoczęcie prowadzenia działalności.

 

Ww. wytyczne nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być stosowane na zasadzie dobrowolności.

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Praktyka przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych - Poradnik