Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Obowiazki przedsiębiorców żywnościowych

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna
Zdrowia i Ochrony Konsumentów 


KLUCZOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I PASZOWYCHBezpieczeństwo
Przedsiębiorcy nie powinni wprowadzać do obrotu szkodliwej żywności czy paszy

Odpowiedzialność
Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywności i paszy, którą produkują, transportują, przechowują lub sprzedają.

Możliwość śledzenia produktu
Przedsiębiorcy powinni bezzwłocznie powiadomić właściwe włądze, jeżeli mają powody sądzić, że ich żywność lub pasza nie jest bezpieczna

Sytuacje wyjątkowe
Przedsiębiorcy powinni bezzwłocznie wycofać z obrotu żywność lub paszę, jeżeli mają powody sądzić, że nie jest ona bezpieczna

Zapobieganie
Przedsiębiorcy powinni określać i systematycznie poddawać ocenie punkty krytyczne w swoich procedurach i zadbać o przeprowadzanie kontroli w tych punktach

Współpraca
Przedsiębiorcy powinni współpracować z właściwymi władzami w podejmowaniu działań mających na celu zmniejszenie ryzyka

Niniejsze obowiązki wynikają z prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Dodatkowe informacje znajdują sie na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/foodsafety.htm