WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wykrycie Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone w partii produktu pn. „KRESTO SEZAM”, 200g

Komunikaty

Ostrzeżenie: Wykrycie Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone w partii produktu pn. „KRESTO SEZAM”, 200g


20200619 00


Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie wykrycia Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone w partii produktu pn. „KRESTO SEZAM”, 200g, którego producentem jest VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice.

Zagrożenie:

Obecność bakterii Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone wykryto w trakcie badań urzędowych w 1 z 5 badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – KRESTO SEZAM, 200 g
Producent – VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice
Kraj pochodzenia: INDIE
Numer partii – L200551V464
Najlepiej spożyć przed – 31.08.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała producenta/dystrybutora o negatywnych wynikach badań przedmiotowego produktu oraz zobowiązała przedsiębiorcę do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania z wyrobem niezgodnym.

Firma Vog Polska Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 18.06.2020 r. wycofywanie kwestionowanej partii sezamu z obrotu handlowego oraz informuje swoich klientów o zaistniałej sytuacji i możliwości dokonywania zwrotu produktu do dostawców (Komunikat o konieczności wycofania wadliwej partii produktu i możliwości zwrotu).

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu od odbiorców na terenie Polski.

Producent współpracuje z podmiotami prowadzącymi sprzedaż wskazanej partii w celu wycofania, wyjaśnia także przyczynę zdarzenia.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Można zwrócić wskazany produkt do sklepu.

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wykrycie Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone w partii produktu pn. „KRESTO SEZAM”, 200g