WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wycofanie produktu pn. "Zarodki Pszenne Prażone", numer partii 10.02.2020

Komunikaty

Ostrzeżenie: Wycofanie produktu pn. "Zarodki Pszenne Prażone", numer partii 10.02.2020

20200130 01

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie wycofania produktu pn. "Zarodki Pszenne Prażone", numer partii: 10.02.2020 ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu kadmu w próbce produktu. Producent – KUBARA Sp. z o. o. ul. Bema 32, 42-202 Częstochowa.

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu kadmu (0,340 mg/kg ± 0,019 mg/kg) w próbce produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Zarodki Pszenne Prażone
Producent – KUBARA Sp. z o.o. ul. Bema 32, 42-202 Częstochowa
Numer partii – 10.02.2020
Data minimalnej trwałości – 10.02.2020
20200130 02


Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma KUBARA Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o wykrytej niezgodności poinformowała swoich klientów o zaistniałej sytuacji i konieczności zablokowania kwestionowanego produktu. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że produkt oznaczony datą minimalnej trwałości 10.02.2020 został wycofany z obrotu. Część partii została jednak sprzedana konsumentom. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Produkt "Zarodki Pszenne Prażone" oznaczony datą minimalnej trwałości 10.02.2020 wskazany w komunikacie nie powinien być spożywany.

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Wycofanie produktu pn. "Zarodki Pszenne Prażone", numer partii 10.02.2020