Komunikaty

Ostrzeżenie: Wycofanie dwóch partii „TOPSELLER XXL kasza gryczana prażona 5 kg"

20200124 01

Wycofanie dwóch partii produktu pn. „TOPSELLER XXL kasza gryczana prażona 5 kg"

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie wycofania przez firmę Transgourmet Polska Sp. z o.o. dwóch partii produktu pn. „TOPSELLER XXL kasza gryczana prażona 5 kg", wyprodukowanego przez Cenos Sp. z o.o., ze względu na stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A w badanym produkcie.

Firma wykryła zagrożenie w wyniku kontroli wewnętrznej produktu oznaczonego numerem partii 08.10.19B/PL oraz datą minimalnej trwałości 01.2021. Procesem wycofania objęto również produkt oznaczony numerem partii 06.11.19B/PL oraz datą minimalnej trwałości 02.2021, z uwagi na ten sam surowiec użyty do produkcji tej partii.

Wycofywane partie produktu pn. „TOPSELLER XXL kasza gryczana prażona 5 kg" były sprzedawane w halach Selgros Cash & Carry.

Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych wskazujących na niezgodność Transgourmet Polska Sp. z o.o. natychmiast zablokowała sprzedaż partii produktu, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A. W dniu 16.01.2020 r. firma poinformowała klientów o zdarzeniu, z prośbą o zwrot produktu oraz wycofanie produktu ze sprzedaży. Szczegółowe informacje o wycofaniu zawarte są także w komunikacie firmy na stronie internetowej http://www.selgros.pl/kasza-gryczana-topseller

Zalecenia dla konsumentów:

Dwie partie produktu „TOPSELLER XXL kasza gryczana prażona 5 kg" wskazane w komunikacie nie powinny być spożywane.
Firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. poinformowała o możliwości zwrotu produktu w miejscu zakupu.

Zdjęcie produktu

20200124 02