WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Tetrahydrokannabinol na poziomie 299 mg/kg w produkcie pn. CannabiGold Smart, 10 kapsułek

Komunikaty

Ostrzeżenie: Tetrahydrokannabinol na poziomie 299 mg/kg w produkcie pn. CannabiGold Smart, 10 kapsułek

20200108 01

 
Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie stwierdzenia tetrahydrokannabinolu na poziomie 299 mg/kg w produkcie pn. CannabiGold Smart, 10 kapsułek, numer partii – CGC/1/18, data minimalnej trwałości – VII 2020. Producent – HemPoland Sp. z o.o., S.Sulimy 1, 82-300 Elbląg.

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez organy urzędowej kontroli żywności w Szwajcarii stwierdzono w produkcie zawartość tetrahydrokannabinolu na poziomie 299 mg/kg. Zgodnie z oceną ryzyka władz Szwajcarii, a także na podstawie oceny ryzyka ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, produkt o podanym numerze partii należy uznać za niebezpieczny dla zdrowia konsumentów.
Δ9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) stwierdzony w badanym produkcie wykazuje silne działanie psychoaktywne na organizm człowieka. Substancja ta oddziałuje na centralny układ nerwowy (CUN) człowieka powodując zwiększenie czynności serca (tachykardia) oraz zmiany nastroju. W doświadczeniach na zwierzętach obserwowano w wyniku narażenia chronicznego: wpływ na centralny układ nerwowy, w szczególności upośledzenie motoryki, ograniczenie zachowań społecznych, upośledzenie procesów uczenia się, a także: spadek masy ciała, upośledzenie spermatogenezy, zmiany histopatologiczne oraz działanie szkodliwe na układ odpornościowy.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – CannabiGold Smart, 10 kapsułek, 5,4 g
Producent – HemPoland Sp. z o.o., S.Sulimy 1, 82-300 Elbląg
Numer partii – CGC/1/18
Data minimalnej trwałości – VII 2020

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

20200108 02

20200108 03

 

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie: Tetrahydrokannabinol na poziomie 299 mg/kg w produkcie pn. CannabiGold Smart, 10 kapsułek