WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/

Komunikaty

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/


Problem grypy ptaków występuje na świecie od wielu lat. Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywoływaną przez wirusy grypy. Zdarzają się jednakże przypadki kiedy wirusy grypy ptaków przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Dotychczas przypadki takie dotyczyły głównie terenów Azji i Afryki o niskim i bardzo niskim poziomie higieny.

Z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie lubelskim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest patogenny dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.

Polskie służby podejmują działania, które ograniczają do minimum dalsze rozprzestrzenianie się wirusa grypy A/H5N8/ w stadach hodowlanych. Dotychczas podjęte środki ochronne polegają na jak najszybszym: wykryciu nawet niewielkich ognisk grypy i likwidacji zakażonego drobiu. Działania osób, mających bezpośrednią styczność z chorym drobiem w trakcie jego uboju, transportu, utylizacji a także sprzątających kurniki odbywają się w pełnym zabezpieczeniu w środki ochrony indywidualnej i pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Wiadomo, że wirusy grypy mogą zmieniać swoje cechy. Dlatego też, aby mieć pewność, że unikniemy ryzyka zakażenia wirusem grypy ptaków, należy przestrzegać zaleceń wydawanych lokalnie przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ponadto:

  • dopilnować, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
  • nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu; dopilnować, aby nie robiły tego dzieci,
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnować, aby robiły to także dzieci,
  • nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C,
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze),
  • pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
  • pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.


Zawsze należy pamiętać o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby!

Źródło: https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-i-zagrozenia/choroby-zakazne/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystapieniem-u-ptactwa-na-terenie-kraju-ognisk-grypy-ptakow-a-h5n8/

Informacje dla hodowców drobiu dotyczące konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa oraz aktualne komunikaty w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresami:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/