Komunikaty

Ostrzeżenie: Wycofanie produktu pn. SoRiso Olej z ryżu naturalny 100%, numer partii E386

20191220 01

 

Aktualizaca 11.02.2020...

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych oraz estrów 3-monochloropropanodiolu w produkcie pn.  SoRiso Olej z ryżu naturalny 100%, 500 ml, numer partii E386. Wyprodukowano dla – Italmex Warszawa Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (3173 ± 920 µg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 6227 ± 1245 µg/kg. Zgodnie z oceną ryzyka przygotowaną przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny produkt o podanym numerze partii należy uznać za niebezpieczny dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – SoRiso Olej z ryżu naturalny 100%, 500 ml
Wyprodukowano dla – Italmex Warszawa Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
Numer partii – E386
Data minimalnej trwałości – 18.03.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Italmex Warszawa Sp. z o.o. zobowiązała się do poinformowania swoich klientów o konieczności wstrzymania dalszej dystrybucji i zwrotu kwestionowanej partii.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

 

20191220 02

 


Aktualizacja: 11.02.2020

 

Aktualizacja ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności z dnia 19.12.2019 r. - Dobrowolne wycofanie produktu pn. SoRiso Olej z ryżu z otrębów ryżowych naturalny 100%, numer partii E411

 

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2954 ± 857 µg/kg) oraz estrów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 8937 ± 1787 µg/kg.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – SoRiso Olej z ryżu z otrębów ryżowych naturalny 100%, 500 ml
Wyprodukowano dla – Italmex Warszawa Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
Numer partii – E411
Data minimalnej trwałości – 15.10.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Italmex Warszawa Sp. z o.o. po otrzymaniu wyników badań ww. produktu dobrowolnie rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku, poinformowała swoich odbiorców oraz wstrzymała kolejne zamówienia i zwróciła bieżące przesyłki produktu do producenta. Dodatkowo przedsiębiorca we własnym zakresie zlecił kolejne badania produktu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i nadzoruje działania podejmowane przez przedsiębiorców.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.