WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie publiczne: stwierdzenie pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj

Komunikaty

Ostrzeżenie publiczne: stwierdzenie pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:
stwierdzenie pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj

20190506 01

 

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie stwierdzenia pałeczek Salmonella na skorupce świeżych jaj "Jaja Wojciechowicz" klasa świeżości A, kategoria wagowa: M-średnie (63g>masa>53 g).

Zagrożenie:
Obecność bakterii Salmonella z grupy OD wykryto na powierzchni skorupek jaj w 1 z 5 badanych próbek.

Szczegóły dotyczące produktów:
Produkt – Świeże jaja "Jaja Wojciechowicz" klasa świeżości A, kategoria wagowa: M-średnie (63g>masa>53 g)

Najlepiej spożyć przed: 12.05.2019
Kod na skorupkach jaj – 3PL 02181303
Numer zakładu pakowania jaj: PL 02185903 WE
Producent – JAJO – WOJCIECHOWICZ Wojciech Wojciechowicz Wróblowice,
ul. Innowacyjna 22, 55-630 Miękinia

 
Zdjęcie pobranej próbki jaj
:

20190506 02

 
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli
:
O wyniku badania Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Śląskiej właściwy dla miejsca prowadzenia działalności producenta jaj, zarząd sklepu NETTO Sp. z o.o. w Kobylance, w którym pobrano próbkę oraz producenta ww. kwestionowanej próbki. NETTO Sp. z o.o. poinformowała, że w dniu 30.04.2019 r. ww. jaja zostały usunięte ze sklepów tej sieci.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/jaja-co-powinienes-wiedziec-2/

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie publiczne: stwierdzenie pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj