WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Zmiana przepisów prawnych dot. produkcji środków spożywczych w warunkach domowych oraz wprowadzania do obrotu żywności wyprodukowanej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego

Komunikaty

Zmiana przepisów prawnych dot. produkcji środków spożywczych w warunkach domowych oraz wprowadzania do obrotu żywności wyprodukowanej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że z dniem 1 stycznia 2019r. weszły w życie następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 4 października 2018r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. poz. 2136),
  • ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U. poz.2242).

Ustawa z dnia 4 października 2018r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadza zmianę m.in. w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018r. poz. 1541, z późn. zm.), która znosi obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Podmioty te będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji, co ma ułatwić rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji wprowadza zmiany w rozdziale 10a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności, który dotyczy rolniczego handlu detalicznego. W szczególności zmiany dotyczą umożliwienia sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Zmiana przepisów prawnych dot. produkcji środków spożywczych w warunkach domowych oraz wprowadzania do obrotu żywności wyprodukowanej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego