Komunikaty

Powrót do szkoły, czyli co Twoje dziecko może zjeść w szkole

pdf335W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina, że wykaz środków spożywczych jakie mogą być sprzedawane na terenie jednostek systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze ...