WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Środowisko pracy Komunikaty Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 13 lutego 2020r. w Kielcach

pomiędzy Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,

a Okręgowym Inspektorem Pracy w Kielcach

o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej


W dniu 13 lutego 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Jarosław Ciura podpisał z Okręgowym Inspektorem Pracy w Kielcach – Adamem Derzą Porozumienie o terenowym współdziałaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakres współpracy obejmie ochronę zdrowia pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy, zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy i ich zwalczanie na terenie województwa świętokrzyskiego. Współpraca będzie realizowana poprzez:

  • wymianę informacji,

  • przekazywanie Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Kielcach decyzji w sprawach chorób zawodowych wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  • realizację wspólnych projektów i działań promocyjno – edukacyjnych,

  • uzgadnianie odstępstw od wymagań w zakresie pomieszczeń stałej pracy lokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu lub braku oświetlenia dziennego w pomieszczeniach stałej pracy.

 20200217 1

20200217 2

20200217 3

Jesteś tutaj: Start Środowisko pracy Komunikaty Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej