WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Środowisko pracy Komunikaty Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS/NDN

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS/NDN

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy dotyczące wiążących i propozycji wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz wskaźnikowych i propozycji wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych można znaleźć w pliku: komunikaty.pdf lub na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce „Wydarzenia".

Informacje zawarte w komunikatach powinny być w szczególności interesujące dla przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli.

pdf335

 Komunikaty...

Jesteś tutaj: Start Środowisko pracy Komunikaty Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS/NDN