Promocja Zdrowia - Wydarzenia, aktualności

Konferencja pt. „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?”- 20.12.1019 r.

20191224 01

 

W dniu 20.12.2019. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz Polskim Towarzystwem Higienicznym zorganizował konferencję szkoleniową pt. „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?”,  która miała miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 109A w Kielcach. Patronatem honorowym wydarzenie  objął Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Adresatami konferencji byli nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz przedstawicie służb sanitarnych. Rozmawiano m.in. na temat zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych przez uczniów, przedstawiono diagnozę problemu uzależnień od tych środków w woj. świętokrzyskim, kierunki zagrożeń oraz propozycje działań profilaktycznych.


Wygłoszono wykłady:

  1. Sytuacja epidemiologiczna w obszarze nowych narkotyków w woj. świętokrzyskim - Ewa Ziemkiewicz, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

  2. Mózg pod wpływem - zachowania problemowe -  Radosław Gruss, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

  3. Papieros tradycyjny a nowe formy palenia - Jadwiga Zapała, Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

  4. Zatrucia środkami psychoaktywnymi z perspektywy pracy ratownika medycznego - Rafał Maziejuk, Szef Grupy Ratownictwa PCK w Kielcach.


Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pedagogów i nauczycieli środowiska szkolnego woj. świętokrzyskiego. Na miejsce przybyło 130 osób.

 

20191224 02

20191224 03

20191224 04

20191224 05

20191224 06

20191224 07