WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe Konferencja „Świadomy dorosły – bezpieczny podopieczny”

Promocja Zdrowia - Wydarzenia, aktualności

Konferencja „Świadomy dorosły – bezpieczny podopieczny”

Konferencja „Świadomy dorosły – bezpieczny podopieczny”


20 listopada 2018 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się konferencja pn. „Świadomy dorosły – bezpieczny podopieczny”.

Organizatorami konferencji byli:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach,
  • Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. świętokrzyskiego, instytucji realizujących zadania z zakresu interwencji kryzysowej, Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, trenerzy ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, instruktorzy ZHP, psychologowie, przedstawiciele Ośrodka Leczenia Uzależnień „San Damiano”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.

Program konferencji:

  1. „Dorośli i ich rola w procesie budowania odporności na zachowania ryzykowne ze szczególnym uwzględnieniem używania substancji psychoaktywnych” - Monika Wojtkowiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. „Świadomy dorosły – bezpieczny podopieczny” – rynek dopalaczy w Polsce – informacja na temat składu środków zastępczych, sposobów rozprowadzania oraz zdrowotne konsekwencje ich zażywania – Radosław Gruss, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.
  3. Jak wyjść z uzależnienia? – Pani Arleta Kempka, Ośrodek Leczenia Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach.
  4. Świadectwa osób uzależnionych.
  5. Wpływ traumy na rozwój oraz system udzielania pomocy interwencyjnej ludziom w sytuacjach kryzysowych - Paweł Pociecha Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

 

Tobaco Free Cities  logo test na HIV

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe Konferencja „Świadomy dorosły – bezpieczny podopieczny”