Trzymaj Formę - Założenia programu

Organizatorzy programu

Cel główny programu

Poprawa sposobu odżywiania się młodzieży i promowanie aktywności fizycznej

Cele szczegółowe programu

Adresaci programu

Uczestnicy programu

Metoda realizacji programu w szkole

Zalecaną metodą realizacji programu jest metoda projektu

Treści programowe

ŻYWIENIE MŁODZIEŻY – zbilansowana dieta

WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Partnerzy programu

ZAŁOŻENIA VI EDYCJI PROGRAMUprezentacjapdf

Strony internetowe z informacjami o programie

• ogólnopolska – www.trzymajforme.pl