WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Trzymaj Formę Informacje o programie Trzymaj Formę - Założenia programu

Trzymaj Formę - Założenia programu

Organizatorzy programu

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Cel główny programu

Poprawa sposobu odżywiania się młodzieży i promowanie aktywności fizycznej

Cele szczegółowe programu

 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji umieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
 • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej.
 • Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o produkty zalecane w żywieniu młodzieży.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym

Adresaci programu

 • uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy I-III)
 • uczniowie szkół podstawowych (klasy V i VI)
 • rodzice i opiekunowie uczniów

Uczestnicy programu

 • dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna
 • pielęgniarki środowiska szkolnego
 • władze wojewódzkie i lokalne
 • inne osoby i instytucje – wg możliwości i potrzeb środowiskowych

Metoda realizacji programu w szkole

Zalecaną metodą realizacji programu jest metoda projektu

Treści programowe

ŻYWIENIE MŁODZIEŻY – zbilansowana dieta

 • Piramida zdrowia – bloki produktów
 • Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię
 • Rola podstawowych składników odżywczych
 • Zasady zdrowego żywienia
 • Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej
 • Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem

WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ

 • Prawa konsumenta
 • Znakowanie produktów żywnościowych wartością odżywczą

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 • Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia
 • Przykłady ćwiczeń z omówieniem metodycznym

Partnerzy programu

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

ZAŁOŻENIA VI EDYCJI PROGRAMUprezentacjapdf

Strony internetowe z informacjami o programie

• ogólnopolska – www.trzymajforme.pl

 

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Trzymaj Formę Informacje o programie Trzymaj Formę - Założenia programu