WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Ograniczanie Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

 

pdfProgram. Cele i Zadania na lata 2010 - 2013

Przedstawiany program określa kierunki działań oraz priorytetowe cele i zadaniaw dziedzinie zwalczania zagrożeń zdrowia związanych z paleniem tytoniu na lata 2010-2013.

Zostały one sformułowane na podstawie badań dotyczących zachowań zdrowotnych wybranych grup ludności w Polsce i oceny stanu zdrowia ludności uwarunkowanego paleniem tytoniu.Uwzględniają one także ograniczenia wynikające z możliwości jego finansowania przez państwo.

Kierunki te są zgodne z programem Światowej Organizacji Zdrowia (Program „WHO TobaccoFree Europe") i polityką zdrowotną Unii Europejskiej (Program „Europe Against Cancer"),uwzględniają także zobowiązania zawarte w Ramowej Konwencji WHO o „Ograniczeniu Użycia Tytoniu" (ratyfikowana przez Polskę we wrześniu 2006 r.).

Radykalna zmiana w kulturze zdrowotnej, w obliczu problemu, iż ok. 9-10 milionówPolaków obecnie pali tytoń, będzie wymagała wielu lat pracy. Świadomość tego, że palenie tytoniu niszczy zdrowie i życie, a więc jest wykroczeniem przeciwko zasadom moralnym, stanowi dla wielu ludzi silny czynnik mobilizujący do zerwania z nałogiem palenia tytoniu i do propagowania stylu życia wolnego od dymu tytoniowego.

Materiały Programu:


pdfPoradnik dla kobiet ciężarnych, pdfokładka

pdfPoradnik "Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego"pdfokładka

pdfBroszura "Szkoły wolne od dymu tytoniowego", pdfokładka

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Ograniczanie Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu