WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

pt: „Czyste powietrze wokół nas”


 

pdfBroszura, założenia, scenariusze zajęć dla dzieci, scenariusze zajęć dla rodziców, materiały dodatkowe (pdf),

Założenia programu:

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 • Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.
   

 Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.


Szczegółowe cele programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.


 Struktura programu:

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
Tytuły zajęć:
I. WYCIECZKA
II. CO I DLACZEGO DYMI?
III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Partnerami programu na poziomie krajowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Załącznik

pdfBroszura (pdf)

Podsumowanie realizacji Programu „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” w roku szk. 2014/2015

PODSUMOWANIE RELIZACJI PRZEDSZKOLNEGO PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ: „ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" w roku szkolnym 2014/2015

Czytaj więcej...

Podsumowanie realizacji przedszkolnej edukacji antytytoniowej

placowki sPodsumowanie realizacji przedszkolnej edukacji antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2012/2013

Czytaj więcej...

"Czyste Powietrze Wokół Nas" w roku szkolnym 2011/2012

20120730 03Podsumowanie realizacji przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej

Czytaj więcej...

Czyste powietrze wokół nas" - podsumowanie programu edukacji antytytoniowej w roku 2010/1011

Łącznie Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas” realizowany był w 93 placówkach przedszkolnych, a także w 14 szkołach podstawowych ( Kl. „0”) woj. świętokrzyskiego...

Czytaj więcej...

Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas 29 maja 2009 w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu odbył się korowód antytytoniowy oraz festyn pod hasłem: „Czyste powietrze wokół nas”...

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Czyste powietrze wokół nas