WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Pozostałe Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Aktualności - pozostałe

Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
sporządzona na podstawie pisma Głównego Inspektora Sanitarnego
z dn. 19.10.2007 r., znak: GIS-BI-022-15/EP/07

          Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), Minister Zdrowia może powierzyć określone w rozporządzeniu obowiązki specjalisty osobie legitymującej się dorobkiem naukowym i zawodowym w danej dziedzinie.
          Ogłoszony w komunikacie Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na stronie internetowej: http://www.cmkp.edu.pl/komunikatpar34nl.htm, tryb postępowania dotyczy specjalności: zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna oraz fizyka medyczna, inżynieria medyczna i neurologopedia.
Wykaz kwalifikacji do wykonywania zawodów, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty oraz odpowiadających im dziedzin specjalizacji, wraz z tytułami specjalisty zawarty jest w Załączniku Nr 1 do w/w rozporządzenia (w załączeniu).
          Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek do Ministra Zdrowia, do którego należy dołączyć:
•    informację o dorobku naukowym i zawodowym w danej dziedzinie
•    poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej
•    zaświadczenie o miejscu i okresie trwania czynności zawodowych
•    opinię merytoryczną pracodawcy
•    zaświadczenie o odbytych szkoleniach, kursach w tej dziedzinie

Minister Zdrowia wydaje decyzję na podstawie opinii Dyrektora CMPK, wynikającej z oceny sporządzonej przez zespół ekspertów w zakresie dorobku naukowego i zawodowego wnioskodawcy.


Załącznik Nr l

WYKAZ KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODÓW, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ UZYSKIWANY TYTUŁ SPECJALISTY, ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM DZIEDZIN SPECJALIZACJI WRAZ Z TYTUŁAMI SPECJALISTY

 Lp. Rodzaj zawodu wymagany do podjęcia specjalizacji
-------------------------------------------------------------------
Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunku
Dziedziny specjalizacji  Uzyskany tytuł specjalisty 
 1. Biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, technologia żywności i żywienie człowieka zdrowie publiczne specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego
 2. Biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, socjologia, technologia żywności i żywienie człowieka, zdrowie publiczne zdrowie środowiskowe specjalista w dziedzinie zdrowia środowiskowego
 3. Biologia, fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa), psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, technologia żywności i żywienie człowieka, zdrowie publiczne promocja zdrowia i edukacja zdrowotna  specjalista w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 4. Fizyka, fizyka techniczna, informatyka fizyka medyczna specjalista w dziedzinie fizyki medycznej 
 5. Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, informatyka inżynieria medyczna  specjalista w dziedzinie inżynierii medycznej 
 6.  Logopeda neurologopedia  specjalista w dziedzinie
neurologopedii
Jesteś tutaj: Start Pozostałe Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia