WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS Rio de Janeiro - potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego podczas igrzysk olimpijskich

Komunikaty ŚPWIS

Rio de Janeiro - potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego podczas igrzysk olimpijskich


pdfOcena ryzyka przygotowana przez ECDC w j. angielskim

 

Zgodnie z przygotowaną przez ECDC oceną ryzyka, osoby, które przyjadą na igrzyska olimpijskie (5-21 sierpnia 2016 r.) i paraolimpijskie (7-18 września 2016 r.) do Rio de Janeiro w Brazylii mogą być narażone na zachorowania ze strony układu pokarmowego oraz wywołane przez patogeny przenoszone przez wektory. Dlatego też osoby te powinny zwrócić szczególną uwagę na stosowanie standardowych zasad higieny, aby w jak największym stopniu zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób przewodu pokarmowego oraz na ochronę przed ukąszeniami komarów i innych owadów przez zastosowanie repelentów i ubieranie odpowiedniej odzieży w szczególności w rejonach endemicznych chorób przenoszonych przez wektory.

Osoby, które udają się do Brazylii powinny być świadome ryzyka kolonizacji przewodu pokarmowego przez wielolekooporne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae do trzech miesięcy od daty powrotu, bez względu na fakt czy korzystały one z usług placówek opieki zdrowotnej w Brazylii.

Igrzyska w Rio de Janeiro odbywać się będą w sezonie zimowym, w czasie którego liczebność populacji komarów jest niższa. W związku z tym ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez komary, takich jak Zika, gorączka Denga, chikungunya znacznie maleje. Wyjątek stanowi obszar Manaus, w którym odbędą się niektóre mecze. Pomimo tego, że prawdopodobieństwo ukąszenia przez zakażonego komara jest bardzo niskie, nie można wykluczyć wystąpienia zakażenia oraz jego zawleczenia do krajów Unii Europejskiej, w których wektory są aktywne. Takie zdarzenie może doprowadzić do wystąpienia lokalnej transmisji w krajach UE.

W ciągu ostatnich lat w Brazylii udało się wyeliminować transmisję różyczki, a od lipca 2015 r. również przerwać transmisję odry. Jednakże są to choroby, które nadal występują endemicznie w niektórych krajach i mogą zostać importowane do Brazylii przez osoby z innych krajów.

W ocenie ryzyka zostały zamieszczone również rekomendacje dla podróżnych do Brazylii, zarówno tych przygotowujących się do wyjazdu, tych w trakcie wyjazdu oraz tych, które powróciły.

Rekomendacje dla podróżnych przed wyjazdem do Brazylii:

 • Osoby z krajów UE powinny wykonać wszystkie szczepienia zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień przeciwko: poliomyelitis, błonicy, tężcowi, krztuścowi, odrze, śwince i różyczce.

 • Należy pamiętać, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia WZW typu A w porównaniu do krajów UE.

 • Podróżni powinni mieć świadomość że w rejonach, w których odbędą się igrzyska w Brazylii, występują zachorowania na żółtą gorączkę, dlatego też należy przestrzegać zaleceń dotyczących szczepień obowiązujących na tych obszarach w szczególności, jeżeli podróżni chcą uczestniczyć w meczach piłkarskich w Belo Horizonte, Brasilia, czy Manaus.

 • Podróżni powinni być świadomi występowania wścieklizny w Brazylii dlatego też, powinni unikać kontaktów z bezpańskimi psami i kotami, zgłosić się do lekarza w celu zastosowania profilaktyki poekspozycyjnej w przypadku pokąsania przez zwierzęta oraz przyjąć szczepienia przeciwko wściekliźnie przed wyjazdem jeżeli planują pozostanie dłużej niż jeden miesiąc oraz planują pobyt na obszarach wiejskich.

 • Podróżni powinni mieć świadomość występowania malarii w różnych częściach Brazylii poza obszarami Rio de Janeiro oraz rozważyć zastosowanie chemioprofilaktyki.

 • Podróżni powinni rozważyć przyjęcie innych szczepień m.in. szczepień przeciwko grypie z racji tego, że wydarzenie to będzie miało miejsce w okresie występowania sezonu grypowego w regionach południowych i południowo-wschodnich Brazylii.

 

Rekomendacje dla podróżnych będących w trakcie wyjazdu:

 • Podróżni powinni przestrzegać standardowych zasad higieny w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób przewodu pokarmowego, do których należy: używanie butelkowanych napojów i wody mineralnej, korzystanie z fabrycznie zapakowanych kostek lodu, spożywanie dokładnie dogotowanego mięsa i ryb, spożywanie sałatek podawanych w temperaturze poniżej 5°C oraz dbanie o dokładne mycie wszystkich owoców i warzyw przed spożyciem.

 • Podróżni powinni sprawdzać ogólne warunki higieniczne podczas spożywania powszechnych produktów lokalnych takich jak: świeżo wykonywane soki owocowe, woda kokosowa, drinki i koktajle.

 • Podróżni powinni unikać ryzykownych zachowań seksualnych w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zakażeń przenoszonych przez krew oraz chorób przenoszonych drogą kontaktu seksualnego w tym HIV.

 

Rekomendacje dla podróżnych, którzy powrócili z Brazylii:

 • Podróżni, którzy zostaną poddani hospitalizacji w krajach UE w ciągu jednego roku od momentu hospitalizacji w Brazylii, powinni zgłosić fakt pobytu w szpitalu w Brazylii w celu przyspieszenia stwierdzenia wystąpienia nabycia lekoopornej bakterii oraz szybkiego wdrożenia odpowiednich działań mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się tych bakterii w krajach UE.


Ponadto w ocenie ryzyka zostały zamieszczone rekomendacje dla kobiet w ciąży, które planują podróż na igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie do Rio de Janeiro. Zalecenia z dnia 11 kwietnia 2016 r., zawarte w ocenie ryzyka dotyczącej zakażeń wirusem Zika, pozostają obowiązujące.

W ocenie ryzyka przedstawione zostały również opisy sytuacji epidemiologicznej chorób:

 • przenoszonych drogą pokarmową,

 • nowo pojawiąjących się i przenoszonych przez wektory (Zika, gorączka Denga, chikungunya, malaria, żółta gorączka, leiszmanioza, choroba Chagasa, schistosomatoza, wścieklizna),

 • przenoszonych drogą kontaktu seksualnego i przez krew (HIV, wirusowe zapalenia wątroby),

 • zwalczanych drogą szczepień (odra, różyczka, choroba meningokokową)

 • grypy i innych chorób układu oddechowego w tym gruźlicy,

 • związanych z lekoopornością i zakażeniami szpitalnymi.


pdfOcena ryzyka przygotowana przez ECDC w j. angielskim

Jesteś tutaj: Start Komunikaty ŚPWIS Rio de Janeiro - potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego podczas igrzysk olimpijskich