WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Informacja - udostępnianie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu danych adresowych dot. lokali mieszkalnych oraz gospodarstw domowych, w których przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji

Komunikaty - Higiena Środowiska

Informacja - udostępnianie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu danych adresowych dot. lokali mieszkalnych oraz gospodarstw domowych, w których przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji

Informacja

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sprawie udostępniania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu danych adresowych dotyczących lokali mieszkalnych oraz gospodarstw domowych, w których przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji


 

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, należy rozważyć możliwość odłożenia wizyt techników telekomunikacyjnych w lokalach. Jeśli wizyta techników telekomunikacyjnych ma charakter interwencji (min. awarii) i jest niezbędna do zapewnienia potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu, każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami przebywającymi w lokalu.

Jednocześnie Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca następujące zasady ogólne przy wchodzeniu do lokali:

  • poproszenie lokatorów o dokładne przewietrzenie mieszkania przed wizytą technika telekomunikacyjnego, ponieważ w przypadku słabej cyrkulacji powietrza czynniki chorobotwórcze mogą unosić się w pomieszczeniach, a także osiadać na różnych powierzchniach;

  • poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą technika telekomunikacyjnego;
  • przestrzeganie zasad bezpiecznej odległości – ( 1,5 – 2 metrów) od osób zamieszkujących lokal, poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia w którym nie istnieje konieczność wejścia technika telekomunikacyjnego;

  • założenie przez technika telekomunikacyjnego rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci i umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).


Zaleca się zachowanie środków ostrożności opracowanych przez pracodawcę w rutynowej pracy techników telekomunikacyjnych.

Ponadto dostępne aktualne źródła wiedzy dotyczące przedmiotowego problemu, oparte na dowodach naukowych publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus.

Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Informacja - udostępnianie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu danych adresowych dot. lokali mieszkalnych oraz gospodarstw domowych, w których przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji