WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Ocena warunków sanitarno – hig. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 2019

Ocena warunków sanitarno – hig. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 2019

Informacja
Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny warunków sanitarno – higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży odbywającego się na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 r.

W okresie od 14 stycznia do 04 lutego 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego skontrolowano 39 form wyjazdowych wypoczynku, z którego skorzystało łącznie 1463 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał się głównie w obiektach hotelowych lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie. Żywienie w formach wyjazdowych to pełne śniadanie, obiady II daniowe, podwieczorek, kolacja oraz napoje zapewnione przez organizatorów i właścicieli obiektów wypoczynku (woda mineralna, kompot, herbata).

W miejscu zamieszkania skontrolowano 19 form wypoczynku dla około 555 dzieci i młodzieży. Dla uczestników zorganizowano zajęcia rekreacyjno –sportowe: gry i zabawy na świeżym powietrzu, turnieje i mecze w sali gimnastycznej, zabawy na świetlicy, zajęcia kulinarne, konkursy muzyczne, plastyczne, taneczne, wyjścia do kina, na pływalnię, lodowisko, do muzeum oraz wyjazdy autokarowe na wystawy. Podczas wypoczynku w miejscu zamieszkania pojedyncze placówki prowadziły dożywianie w formie II śniadania (bułka słodka + napój) lub/i obiad jedno- lub dwudaniowy.

W trakcie trwania wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w bazie noclegowej w skontrolowanych obiektach nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości.

Odnotowano 1 przypadek zachorowania (wysoka temperatura), 1 uraz (rozcięcie skóry na kości policzkowej).
Nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 zł przez pion Higieny Żywności, Żywienia i PU.
Część kontroli sanitarnych przeprowadzono wspólnie z Sekcją Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Oddziałem Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Komendą Powiatową Policji.

Dotychczas skontrolowano 58 placówek funkcjonujących w ramach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Nie zanotowano przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych, wypadków czy urazów.

W czasie kontroli pozostawiano w obiektach wypoczynku ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń spowodowanych stosowaniem dopalaczy, zapobiegania grypie i przeziębieniom oraz materiały edukacyjne: „Patent na bezpieczne ferie", na temat wszawicy, zasad prawidłowego żywienia, a także szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw.

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Ocena warunków sanitarno – hig. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 2019