WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Ocena warunków sanitarno – hig. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 2019

Ocena warunków sanitarno – hig. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 2019

Informacja

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny warunków sanitarno – higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży odbywającego się na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 r.

W okresie od 14 - 25 stycznia 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego zorganizowano 21 form wyjazdowych wypoczynku, z którego skorzystało łącznie 603 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał się głównie w obiektach hotelowych lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie.

W miejscu zamieszkania zorganizowano19 form wypoczynku dla około 537 dzieci i młodzieży. Dla uczestników zorganizowano zajęcia rekreacyjno –sportowe: gry i zabawy na świeżym powietrzu, turnieje i mecze w sali gimnastycznej, zabawy na świetlicy, zajęcia kulinarne, konkursy muzyczne, plastyczne, taneczne, wyjścia do kina, na pływalnię, lodowisko, do muzeum oraz wyjazdy autokarowe na wystawy. Podczas wypoczynku w miejscu zamieszkania pojedyncze placówki prowadziły dożywianie w formie obiadu jedno- lub dwudaniowego.

Skontrolowano 38 placówek funkcjonujących w ramach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Nie zanotowano przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych, wypadków czy urazów.

Nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 zł z zakresu nadzoru nad żywieniem dzieci i młodzieży.

W czasie kontroli pozostawiano w obiektach wypoczynku ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń spowodowanych stosowaniem dopalaczy, zapobiegania grypie i przeziębieniom oraz materiały edukacyjne: „Patent na bezpieczne ferie", na temat wszawicy, zasad prawidłowego żywienia, a także szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw.

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Ocena warunków sanitarno – hig. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 2019