WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Ocena warunków sanitarno – higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ocena warunków sanitarno – higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

Informacja Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny warunków sanitarno – higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży odbywającego się na terenie województwa świętokrzyskiego w 2018 r.

W okresie od 15 stycznia na terenie województwa świętokrzyskiego skontrolowano 81 placówek funkcjonujących w ramach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

  • 56 form wyjazdowych wypoczynku, z którego skorzystało łącznie 1970 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
  • 25 form w miejscu zamieszkania dla około 733 uczestników.


W trakcie trwania wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. Odnotowano 2 urazy (złamanie palca oraz skręcenie stawu skokowego) oraz 4 choroby (przeziębienia).

W formie wyjazdowej dzieci otrzymywały całodzienne wyżywienie, ponadto miały zapewniony dostęp do napoi.

Skontrolowane formy wypoczynku w miejscu zamieszkania również miały zapewnione wyżywienie: 3 posiłki lub kanapka i obiad 1 daniowy oraz dostęp do napoi.

W czasie ferii zimowych na terenie województwa dzieci i młodzież mogli korzystać z otwartych szkół, w których organizowano zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne, muzyczne, świetlicowe i inne atrakcje kulturalne. Zajęcia odbywały się pod nadzorem nauczycieli i opiekunów. Do placówek przekazano materiały edukacyjne: plakaty i ulotki. Żywienia i dożywiania nie prowadzono.

Część kontroli sanitarnych przeprowadzono wspólnie z Kuratorium Oświaty i Sekcją Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. W 2 placówkach dla 71 uczestników wypoczynku przeprowadzono spotkanie edukacyjne zorganizowane przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na temat „Zdrowe i bezpieczne ferie", poświęcone między innymi profilaktyce uzależnień i profilaktyce środków psychoaktywnych.

W czasie kontroli pozostawiano w obiektach ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń spowodowanych zażywaniem dopalaczy, zapobiegania grypie i przeziębieniom, stosowania antybiotyków, wszawicy oraz materiały edukacyjne na temat zasad prawidłowego żywienia, szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw, bezpieczeństwie podczas ferii oraz zasad higieny.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w zakresie bazy noclegowej w 1 obiekcie nie zapewniono właściwych warunków sanitarno – higienicznych, za co nałożono 1 mandat na 100 zł. Decyzji administracyjnych nie wydawano. W zakresie bazy żywieniowej nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 1400 zł.

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Ocena warunków sanitarno – higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży