WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017

Informacja
Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017 w województwie świętokrzyskim.


W ramach akcji dotyczącej przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego 2015/2016 na terenie województwa świętokrzyskiego skontrolowano 314 szkół. Ponadto otrzymano informacje od dyrektorów szkół i starostw powiatowych z 339 placówek w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Z przeprowadzonych kontroli oraz uzyskanych informacji wynika, że w okresie wakacji we wszystkich szkołach prowadzone były prace porządkowe. Dokonano przeglądów technicznych budynków oraz przeglądów konserwatorskich bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń. Kontrole szkół w związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego wykazały, że prawie w każdej szkole prowadzone były prace remontowe, które dotyczyły:

  • klas lekcyjnych,
  • bloków żywieniowych,
  • bloków sportowych,
  • pomieszczeń sanitarnych,
  • szatni szkolnych,
  • ciągów komunikacyjnych,
  • dróg oraz terenów rekreacyjno – sportowych wokół placówek;

Zakres prowadzonych prac był zróżnicowany i obejmował: malowanie pomieszczeń, remont lub wymianę podłóg, wymianę parapetów, wymianę lub malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie pomieszczeń lub wymianę mebli, wymianę urządzeń sanitarnych, montowanie wymaganej wentylacji, montaż pojemników na środki higieny osobistej, wymianę instalacji elektrycznej lub lamp oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły oraz termomodernizację budynków.

Ponadto w placówkach prowadzono prace związane, m. in. z:

  • budową nowych boisk sportowych,
  • adaptacją pomieszczeń na sale dydaktyczne, sanitariaty oraz pracownie szkolne.

W dalszym ciągu w niektórych placówkach trwają prace remontowe. Opóźnienia wynikają z trudności związanych z uzyskaniem w odpowiednim czasie środków finansowych. Budynki lub miejsca, w których prowadzone są prace remontowe zostały odpowiednio zabezpieczone.

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017