Epidemiologia - komunikaty

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sytuacji epidemiologicznej zakażeń wywołanych wirusem Zika

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sytuacji epidemiologicznej zakażeń wywołanych wirusem Zika:

http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/306-informacja-dla-osob-podrozujacych-do-ameryki-poludniowej-w-region-pacyfiku-do-afryki-oraz-indonezji

http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/336-informacja-nt-zakazen-wirusem-zika

http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/329-informacja-dotyczaca-zakazen-wirusem-zika

http://www.pzh.gov.pl/zika/

Informacja Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego o możłiwości wykonania badań diagnostycznych w kierunku zakażeń wirusem Zika