Meningokoki - informacje

Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego wywołanych przez Neisseria meningitidis i inne

Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego wywołanych przez Neisseria maningitidis i inne drobnoustroje.

Wytyczne opracowane przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN).