Meningokoki - informacje

Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i posocznica

Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i posocznica

Materiał do badań w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznic. Zasady pobierania materiału diagnostycznego i jego transport.
Format Adobe Reader (pdf - 240 kB)

 


Na podstawie opracowania: "Inwazyjna choroba meningokokowa i inne bakteryjne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego - zasady postępowania" z roku 2004.