Działalność Kontrolno Represyjna

Listopad 2010 - Działalność Kontrolno Represyjna

Informacja z działalności kontrolno – represyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie woj. świętokrzyskiego za listopad 2010 r.Ogółem przeprowadzono 1 865 kontroli, nałożono 67 mandatów na kwotę 13 550 zł. Wydano 686 decyzji, w tym 2ograniczające działalność/unieruchomienia. Wniosków do sądu nie kierowano.

Unieruchomienia/ograniczenia działalności z powodu uchybień sanitarnych: