Działalność Kontrolno Represyjna

Maj 2011 - Działalność Kontrolno Represyjna

Informacja z działalności kontrolno – represyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie woj. świętokrzyskiego za maj 2011 r.Ogółem przeprowadzono 2 143 kontrole, nałożono 65 mandatów na kwotę 13 900 zł. Wydano 576 decyzji. Wniosków do sądu nie kierowano.